/themes/plugins/fancybox/css/fancybox.css
Menu principal
Informations utiles
Acheter
Vendre
Liens utiles
Besoin d'aide ?
Bonjour, identifiez-vous
  Déposer une annonce
Mes espaces
Identifiez-vous
Nouveau sur le site ?
Stats

Camion hydrocureur mitsubishi rioned combi wuko occasion - Réf. 6217257


Prix de vente

63 200 € HT
Engin de voirie Camion hydrocureur
Informations principales
Réf. site : 6217257
Carrosserie Camion hydrocureur
Marque Mitsubishi
Modèle RIONED COMBI WUKO
Etat Occasion
Pays POLOGNE
Constructeur Mitsubishi
Pneus
Remarques
Description :
  •  RIONED
Citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  2
  •  4x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO FOR CHANNEL CLEANING

YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 3000 l
Dirty water 1500 l
Pure water 1500 l
Mileage 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

High pressure pump:
Rioned type P-52 100 l / 150 bar

Suction pump, vacuum pump:
Battoni MEC 5000 - 6150 l / min.

Superstructure equipped with its own engine.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.

The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- fill valve,

Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,

The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters

A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 3000 l
Brudna woda 1500 l
Czysta woda 1500 l
Przebieg 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa wysokociśnieniowa:
Rioned typ P-52 100 l / 150 barach

Pompa ssąca pompa próżniowa:
Battoni MEC 5000 - 6150 l/min.

Zabudowa wyposażona w własny silnik.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.

Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,

Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,

Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 3000 л
Грязная вода 1500 л
Чистая вода 1500 л
Пробег 58321 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м системой водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и отвода,
* удаление грязи и отложений с уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасадов и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Насос высокого давления:
Тип Rioned P-52 100 л / 150 бар

Всасывающий насос, вакуумный насос:
Battoni MEC 5000 - 6150 л / мин.

Надстройка оборудована собственным двигателем.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.

Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,

Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,

Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Description :
  •  RIONED
Citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  2
  •  4x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO FOR CHANNEL CLEANING

YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 3000 l
Dirty water 1500 l
Pure water 1500 l
Mileage 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

High pressure pump:
Rioned type P-52 100 l / 150 bar

Suction pump, vacuum pump:
Battoni MEC 5000 - 6150 l / min.

Superstructure equipped with its own engine.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.

The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- fill valve,

Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,

The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters

A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 3000 l
Brudna woda 1500 l
Czysta woda 1500 l
Przebieg 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa wysokociśnieniowa:
Rioned typ P-52 100 l / 150 barach

Pompa ssąca pompa próżniowa:
Battoni MEC 5000 - 6150 l/min.

Zabudowa wyposażona w własny silnik.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.

Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,

Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,

Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 3000 л
Грязная вода 1500 л
Чистая вода 1500 л
Пробег 58321 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м системой водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и отвода,
* удаление грязи и отложений с уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасадов и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Насос высокого давления:
Тип Rioned P-52 100 л / 150 бар

Всасывающий насос, вакуумный насос:
Battoni MEC 5000 - 6150 л / мин.

Надстройка оборудована собственным двигателем.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.

Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,

Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,

Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Voir tout
Remarques
Description :
  •  RIONED
Citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  2
  •  4x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO FOR CHANNEL CLEANING

YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 3000 l
Dirty water 1500 l
Pure water 1500 l
Mileage 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

High pressure pump:
Rioned type P-52 100 l / 150 bar

Suction pump, vacuum pump:
Battoni MEC 5000 - 6150 l / min.

Superstructure equipped with its own engine.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.

The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- fill valve,

Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,

The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters

A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 3000 l
Brudna woda 1500 l
Czysta woda 1500 l
Przebieg 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa wysokociśnieniowa:
Rioned typ P-52 100 l / 150 barach

Pompa ssąca pompa próżniowa:
Battoni MEC 5000 - 6150 l/min.

Zabudowa wyposażona w własny silnik.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.

Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,

Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,

Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 3000 л
Грязная вода 1500 л
Чистая вода 1500 л
Пробег 58321 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м системой водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и отвода,
* удаление грязи и отложений с уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасадов и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Насос высокого давления:
Тип Rioned P-52 100 л / 150 бар

Всасывающий насос, вакуумный насос:
Battoni MEC 5000 - 6150 л / мин.

Надстройка оборудована собственным двигателем.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.

Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,

Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,

Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société VIK-POL pour en savoir plus dès maintenant !
Prix de vente

63 200 € HT
Engin de voirie Camion hydrocureur
Informations principales
Réf. site : 6217257
Carrosserie Camion hydrocureur
Marque Mitsubishi
Modèle RIONED COMBI WUKO
Etat Occasion
Pays POLOGNE
Constructeur Mitsubishi
Pneus
Remarques
Description :
  •  RIONED
Citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  2
  •  4x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO FOR CHANNEL CLEANING

YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 3000 l
Dirty water 1500 l
Pure water 1500 l
Mileage 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

High pressure pump:
Rioned type P-52 100 l / 150 bar

Suction pump, vacuum pump:
Battoni MEC 5000 - 6150 l / min.

Superstructure equipped with its own engine.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.

The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- fill valve,

Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,

The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters

A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 3000 l
Brudna woda 1500 l
Czysta woda 1500 l
Przebieg 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa wysokociśnieniowa:
Rioned typ P-52 100 l / 150 barach

Pompa ssąca pompa próżniowa:
Battoni MEC 5000 - 6150 l/min.

Zabudowa wyposażona w własny silnik.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.

Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,

Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,

Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 3000 л
Грязная вода 1500 л
Чистая вода 1500 л
Пробег 58321 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м системой водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и отвода,
* удаление грязи и отложений с уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасадов и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Насос высокого давления:
Тип Rioned P-52 100 л / 150 бар

Всасывающий насос, вакуумный насос:
Battoni MEC 5000 - 6150 л / мин.

Надстройка оборудована собственным двигателем.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.

Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,

Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,

Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Description :
  •  RIONED
Citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  2
  •  4x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO FOR CHANNEL CLEANING

YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 3000 l
Dirty water 1500 l
Pure water 1500 l
Mileage 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

High pressure pump:
Rioned type P-52 100 l / 150 bar

Suction pump, vacuum pump:
Battoni MEC 5000 - 6150 l / min.

Superstructure equipped with its own engine.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.

The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- fill valve,

Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,

The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters

A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 3000 l
Brudna woda 1500 l
Czysta woda 1500 l
Przebieg 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa wysokociśnieniowa:
Rioned typ P-52 100 l / 150 barach

Pompa ssąca pompa próżniowa:
Battoni MEC 5000 - 6150 l/min.

Zabudowa wyposażona w własny silnik.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.

Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,

Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,

Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 3000 л
Грязная вода 1500 л
Чистая вода 1500 л
Пробег 58321 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м системой водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и отвода,
* удаление грязи и отложений с уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасадов и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Насос высокого давления:
Тип Rioned P-52 100 л / 150 бар

Всасывающий насос, вакуумный насос:
Battoni MEC 5000 - 6150 л / мин.

Надстройка оборудована собственным двигателем.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.

Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,

Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,

Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Voir tout
Remarques
Description :
  •  RIONED
Citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  2
  •  4x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO FOR CHANNEL CLEANING

YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 3000 l
Dirty water 1500 l
Pure water 1500 l
Mileage 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

High pressure pump:
Rioned type P-52 100 l / 150 bar

Suction pump, vacuum pump:
Battoni MEC 5000 - 6150 l / min.

Superstructure equipped with its own engine.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.

The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- fill valve,

Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,

The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters

A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 3000 l
Brudna woda 1500 l
Czysta woda 1500 l
Przebieg 58321 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa wysokociśnieniowa:
Rioned typ P-52 100 l / 150 barach

Pompa ssąca pompa próżniowa:
Battoni MEC 5000 - 6150 l/min.

Zabudowa wyposażona w własny silnik.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.

Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,

Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,

Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MITSUBISHI RIONED COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 3000 л
Грязная вода 1500 л
Чистая вода 1500 л
Пробег 58321 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м системой водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и отвода,
* удаление грязи и отложений с уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасадов и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Насос высокого давления:
Тип Rioned P-52 100 л / 150 бар

Всасывающий насос, вакуумный насос:
Battoni MEC 5000 - 6150 л / мин.

Надстройка оборудована собственным двигателем.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.

Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,

Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,

Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.

Vendeur sur Cote-Ivoire-Camions.com depuis 11 ans

M. FURMANEK Wiktor
Contacter sur WhatsApp
+48.697.... Afficher le numéro
+48.661.... Afficher le numéro
+48.697.07.06.70

26-021 Niwy DALESZYCE

Świętokrzyskie - Pologne

Świętokrzyskie - Pologne
  Conseils de sécurité
Chez ce vendeur
Annonces similaires

Les autres sites du groupe :
Cote-Ivoire-Camions.com : Achat vente de camion d'occasion